Valper

Kennel Ørntua venter nytt valpekull ca. 20.juni 2022 mellom

C.I.T. N JCH Ørntuas J Juni NO44547/15 og Rokkomborres Egon NO36876/20

Det er nå besluttet at neste kull fra Kennel Ørntua blir etter Juni og Egon. Eiere og oppdretter av Egon er Bente Kristensen og Terje Steinsund. Det er i kombinasjonen lagt vekt på robust og godt gemytt, stor jaktlyst og god viltfinnerevne. Utvalget av hannhund har skjedd gjennom samtaler med mennesker som har sett Egon i terrenget og i marka, samtale med eier og den informasjonen som framkommer gjennom de egenprestasjoner Egon, hans søsken og forfedre har dokumentert.

Rokkomborres Egon


En ung hannhund fra et sterkt kull som kommer fra gode forfedre. Dette blir hans første parring.


Egenprestasjoner på 10 starter:

Gj.snitt jaktlyst på 4,9

Viltfinner: 114 (har 9 egne stander mot makkers 2 stander)


Avlsindeks:

Jaktlyst: 110  (± 11)

Viltfinner: 129  (± 13)


Ørntuas Juni


Er godt dokumentert og bærer tittelen internasjonal jaktchampion. Dette blir hennes andre kull.


Egenprestasjoner på 72 starter:

Gj.snitt jaktlyst: 5,1

Viltfinner: 114 (har 42 stander mot makkers 21 stander)


Avlsindeks:

Jaktlyst: 113 ( ± 9)

Viltfinner: 115  (± 11)